Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Zavedení povinných záloh by snížilo množství odpadů

Plastové obaly, zejména nápojové, tvoří v současnosti značnou část komunálního odpadu a jejich podíl neustále vzrůstá.

Většina nápojů je v jednorázových obalech, což má za následek nárůst jejich produkce.

Reálné složení komunálního odpadu je ovlivněno lokalitou, osídlením, ročním obdobím, společenskými či sportovními aktivitami apod., průměrné složení však zůstává v zásadě stejné. Obecně závisí struktura, kvalita a složení odpadu na technické a ekonomické úrovni společnosti a její vyspělosti. Na celkové složení odpadu se vysokým procentem podílejí plasty. Na Slovensku je jejich podíl v komunálním odpadu okolo 100 tisíc tun za rok a stále narůstá.

Celý článek zde: EnviWeb-Odpady

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu