Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Město a odpady

Termíny svozů velkoobjemových kontejnerů

22. 2. 2016

Na území statutárního města Plzně je prováděn svoz velkoobjemových kontejnerů dle následujícího harmonogramu.  Více...

Sběrné dvory na území města Plzně

Sběrné dvory na území města Plzně

21. 11. 2013

Na území statutárního města Plzně se nachází celkem 6 sběrných dvorů a 1 sběrné místo. Zde naleznete jejich seznam v rozdělení podle jednotlivých… Více...

Seznam sběren obnošeného šatstva

3. 3. 2011

Na území města Plzně můžete odkládat staré šatstvo do kontejnerů Českého červeného kříže. Toto šatstvo je určeno pro humanitární pomoc našim potřebným spoluobčanům… Více...

Seriál o třídění odpadů, aneb odpad jako surovina

3. 3. 2011

Připravili jsme pro vás seriál dokumentů ve formátu DOC o třídění odpadů, aneb odpad jako surovina.Jak a co doma třídit (DOC)Doma už… Více...

Přehled recyklačních značek

3. 3. 2011

Tříděním odpadu se snižuje objem komunálního odpadu a vzniká produkt zvaný recyklát, který umožňuje výrobu nového materiálu. Více...

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu