Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Zajímavosti

Stvořte si neobyčejný nový nábytek z obyčejných starých věcí

30. 8. 2012

Válí se vám v komoře vysloužilé snowboardy? Nepotřebujete náhodou lavičku? Licence | Některá práva vyhrazenaFoto | Ann-Christin Karlén Gramming /… Více...

Jak se environmentálně šetrně oblékat?

31. 5. 2011

Výroba oděvu z hotových látek je z pohledu životního prostředí ve srovnání s fází výroby a zpracování materiálů méně významná. Šití… Více...

VÍTE ŽE...

18. 3. 2011

kolem roku 2700 před naším letopočtem bylo známo kvašení? V pravěku byla většina potravin sušena, sypké potraviny se skladovaly v pytlích z kůže.… Více...

Směrnice EU a my

18. 3. 2011

Po směrnici 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech s Směrnici 2000/53/ES z 18.září 2000 o vyřazených… Více...

Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?

18. 3. 2011

Tato otázka donedávna nebyla v zorném úhlu odborníků, kteří se zabývají systémy odděleného sběru a zpracování bioodpadů. Prvotním cílem je splnit… Více...

'Inteligentní' popelnice třídí sklo podle barvy

18. 3. 2011

Bruselské technické služby testují 'inteligentní' popelnici, která dokáže třídit sklo podle barvy. Revoluční přístroj nezvykle hranatého tvaru si po naplnění… Více...

Evropa ničí životní prostředí Arktidy

18. 3. 2011

Ačkoli se skoro nikdo z nás do Arktidy v životě nepodívá, celé její území naše civilizace ohrožuje. Neposlouchá se to dobře, ale Evropa je pro… Více...

Skládky odpadu skrývají nové zdroje energie

18. 3. 2011

Ve velkých městech dnes žije více než polovina všech obyvatel světa, přestože samy urbanistické komplexy nezabírají více než 2 % povrchu zeměkoule. Jenže… Více...

Češi třídí odpad podle toho, jak mají daleko ke kontejnerům

18. 3. 2011

Většina českých domácností se hlásí k tomu, že třídí odpad. Dvě pětiny obyvatel tak činí pravidelně a třetina občas. Pětina se přiznala, že odpad… Více...

Igelitové tašky už nemusí být to, co bývaly

18. 3. 2011

Místo plastu, který svou životností hravě přečká život člověka, se objevují plasty, které se po určité době samy rozloží. V nedávné době se v médiích… Více...

Více než 40 procent Čechů žije v nadlimitně znečištěném ovzduší

18. 3. 2011

Mezi nejpalčivější problémy životního prostředí Česka patří znečištění ovzduší troposférickým ozonem, rakovinotvornými polyaromatickými uhlovodíky a emisemi,… Více...

Plasty putují do Číny na výrobu textilu

18. 3. 2011

Z plastových lahví sebraných na Písecku a Strakonicku se budou vyrábět oděvy. Slisovaný odpad skupují Číňané, kteří jej nejprve nechají rozdrtit na… Více...

Zavedení povinných záloh by snížilo množství odpadů

18. 3. 2011

Plastové obaly, zejména nápojové, tvoří v současnosti značnou část komunálního odpadu a jejich podíl neustále vzrůstá.Většina nápojů je v jednorázových… Více...

Sběr nápojových kartonů bude dostupný čtyřem milionům obyvatel České republiky

18. 3. 2011

EkoList - "Nápojovým kartonům se při svých nákupech raději vyhýbejte," radili jsme v Zelené domácnosti před lety. "Je to kombinovaný obal, který se… Více...

Skladba domovního odpadu

18. 3. 2011

Znalost skladby domovního odpadu je důležité pro rozhodování obcí a měst o způsobech třídění především využitelných složek odpadů a způsobech… Více...

1 | 2další
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu