Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

VÍTE ŽE...

 • kolem roku 2700 před naším letopočtem bylo známo kvašení? V pravěku byla většina potravin sušena, sypké potraviny se skladovaly v pytlích z kůže. Postupně byla vynalezena keramika, kde bylo možné skladovat další produkty jako např. olej, mléko a víno …

   

 • v roce 1250 před naším letopočtem se objevily první sklářské výrobky? Staří Syřané vynalezli o dalších 1200 let později sklářskou píšťalu a začali vyrábět foukané sklo. Teprve v roce 1000 našeho letopočtu se tento vynález rozšířil do světa a sloužil hlavně pro výrobu pohárů a mnohem později se ze skla začaly vyrábět láhve a sklenice pro uchování nápojů …

   

 • základní suroviny pro výrobu skla musí být zahřáté až na 12000 °C? Zatímco při výrobě recyklovaného skla stačí zahřát skleněnou drť pouze na teplotu 8000 °C, což uspoří kolem 32% energie. Takto uspořená energie z jedné recyklované láhve rozsvítí 100 W žárovku až na 4 hodiny …

   

 • v roce 1626 vynalezl Angličan Francis Bacon první chladničku? Biologové zjistili, že při skladování potravin je potřeba dát pozor na škodlivé bakterie, které způsobují rozklad potravin a přišli na to, že pomůže snížení teploty. Zpočátku se jídlochladilo pod studenou vodou, později přišel Bacon s první chladničkou, která chladila za pomoci sněhu. A na konci 18. století se objevili první chladničky v anglických domácnostech. Místo sněhu však jejich majitelé používali led, kterým prokládaly zásoby potravin …

   

 • již v roce 1800 jistý pan Ackerman objevil tzv. nepromokavý papír vhodný pro balení potravin? Stačilo papír potřít vrstvou vosku a obal na maso, či máslo byl hotov …

   

 • Napoleon Bonaparte za své vlády slíbil odměnu tomu, kdo vymyslí způsob, jak uchránit potraviny před zkažením? Napoleonův vrchní kuchař přišel s novou metodou. Ovoce a zeleninu nakládal do cukerných a octových nálevů do sklenic a maso do keramických hrnců. Víčka pak zalil pečetním voskem …

   

 • první plechovku vynalezl Angličan Bryan Donkin? Nahradil sklo a keramiku nádobou vyrobenou ze železných plátů, které spojil do tvaru válce a opatřil dnem. Tyto konzervy byly velmi těžké a tvar velmi zvláštní. Spotřebitelé je pak otevírali za pomocí dláta a kladiva …

   

 • první nápojové kartony byly prodány v roce 1952 ve Švédsku? O 10 let později se začala prodávat i 'trvanlivá' verze obalu - s hliníkem …

   

 • na počátku minulého století se začaly sbírat a svážet domovní odpady? První řízené skládky se vybudovali před 65 lety a první spalovny před 30 lety v Anglii …

   

   
 • třídění odpadů a jejich recyklaci známe již 30 let? Pro sběr využitelných odpadu (papír, sklo, plast) se používají odlišné nádoby než jsou popelnice. Každý druh tříděného odpadu má svou barvu nádoby…

   

 • se plasty nikdy kompletně nerozloží? Při recyklaci plastů vytváříme zase jen další plasty. Jejich množství sice nepřibývá, ale ani neubývá. Přesto není vyřešen zcela problém jejich likvidace, ale jen využití …

   

 • se s výrobky z recyklovaného plastu setkáváte takřka denně? Jsou to např. láhve na nápoje, plastové lavičky v parcích, ploty u domků, odpadkové koše, skateboardové dráhy, zatravňovací stavební desky, některé kuchyňské nádobí, nyní nově i ve stavebnictví …

   

 • jaká je doba rozkladu některých odpadů?
kelímek od jogurtu50 až 80 let
taška z igelitu20 až 30 let
krabice od mléka5 až 15 let
filtr od cigarety10 až 20 let
plechovka5 až 15 let
textil1 až 3 roky záleží na druhu textilie
kůra z pomeranče1 až 1,5 roku
list papíru2 až 5 měsíců
ohryzek hrušky7 až 20 dní
polystyren, sklonikdy

 

 • k výrobě jedné tuny papíru se spotřebuje cca 240 000 litrů vody, 4 700 kilowat hodin energie a porazí se 17 ks stromů? Pro porovnání: k výrobě jedné tuny recyklovaného papíru se spotřebuje cca 180 000 litrů vody, 2 750 kilowat hodin energie a žádný strom ...

   

   

 • globální oteplení Země o pouhý 1 stupeň Celsia zapříčinil úhyn některých korálových útesů? Vliv na oteplení planety má např. zvyšující se spotřeba energie v domácnostech, nebo při výrobě různých produktů, spalování odpadů, provoz motorových vozidel …

  … a kterou cestou se vydáte Vy?

   

   
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu