Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Více než 40 procent Čechů žije v nadlimitně znečištěném ovzduší

Mezi nejpalčivější problémy životního prostředí Česka patří znečištění ovzduší troposférickým ozonem, rakovinotvornými polyaromatickými uhlovodíky a emisemi, které způsobují okyselování prostředí. Nadlimitním hodnotám některé ze znečišťujících látek v ovzduší je vystaveno více než 40 procent obyvatel země. Konstatuje to pravidelná zpráva o kvalitě životního prostředí v Česku.

Zpráva ministerstva životního prostředí, kterou ve středu vyslechne vláda, také varuje před nezabezpečenými skládkami odpadů a kontaminovanými plochami. Tradičně poukazuje na vysoké zornění zemědělské půdy, velký podíl půdy ohrožené vodní erozí, neuspokojivý stav lesů a počet ohrožených rostlinných a živočišných druhů. "Ministři už musí přestat s opakováním každoroční mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše, a raději by měli sledovat trendy posledních let," řekl ČTK k dokumentu Vojtěch Kotecký z ekologického Hnutí Duha.

Podle zprávy, jejíž závěry má ČTK k dispozici, přibylo v Česku mezi roky 2002 a 2003 emisí oxidů dusíku a emisí v přírodě přetrvávajících organických látek. Téměř na dvojnásobek narostly v důsledku kůrovcové kalamity nahodilé těžby dřeva. Naopak se loni zlepšila čistota vod.

Zpráva sice konstatuje, že celkové emise skleníkových plynů klesly v porovnání s rokem 1990 o čtvrtinu, v podílu emisí na hlavu však Česko ani zdaleka nedosahuje průměru Evropské unie. V přepočtu na jednoho obyvatele vypouští Česko o 40 procent emisí oxidu uhličitého ročně víc, než činil průměr EU před rozšířením, na jednotku vytvořeného hrubého domácího produktu (HDP) dokonce o 100 procent víc. Také emise oxidů síry výrazně převyšují průměr evropské patnáctky, a to o 100 procent na jednotku HDP. Imisní limity pro troposférický ozon byly v roce 2003 překračovány na třech čtvrtinách území republiky.

Podíl obyvatel napojených na veřejné vodovody loni činil 90 procent, naprostá většina ze zbývající desetiny obyvatel země pije podle zprávy stále vodu neodpovídající normám. I když se kvalita povrchových vod dlouhodobě zlepšuje, zhruba desetina odpadních vod neprošla loni čistírnami. Jakost spodních vod označuje zpráva za stabilizovanou.

Ani krajina není podle ministerského hodnocení zcela v pořádku, vedle vysokého zornění a kontaminace části půdy pesticidy poukazuje zpráva na čtyři procenta neobdělávané zemědělské půdy. Významné jsou podle ministerstva také zábory půdy pro novou zástavbu. Na druhé straně narůstá v Česku počet opuštěných, lidmi obdělávaných či jinak využívaných míst.

Pozitivně hodnotí ekologická zpráva za loňský rok pokles těžby vápenců a desetiprocentní snížení znečištění vod vypouštěných z průmyslových podniků. O 16 procent v ulicích přibylo aut s katalyzátory, přesto emise oxidu uhličitého z dopravy vzrostly o deset procent, emise oxidů dusíku o šest procent.

Zdroj: Soňa Remešová, ekolist.cz

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu