Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Směrnice EU a my

Po směrnici 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech s Směrnici 2000/53/ES z 18.září 2000 o vyřazených vozidlech se jedná již o třetí směrnici v pořadí, která zavádí v oblasti odpadů povinnou míru odděleného sběru, využití, opětovného použití a recyklace. Jde o Směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a dále byla přijata Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Jedním ze základních problémů celé problematiky elektroodpadu je způsob zakomponování požadavků směrnic EU (2002/96/ES a 2002/95/ES) do legislativy ČR, přesněji do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. A především jak to udělat správně a včas!

ČR je povinna uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s těmito směrnicemi nejpozději do 13. srpna 2004.

Celý článek zde

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu