Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Skládky odpadu skrývají nové zdroje energie

Ve velkých městech dnes žije více než polovina všech obyvatel světa, přestože samy urbanistické komplexy nezabírají více než 2 % povrchu zeměkoule. Jenže velké množství lidí vyžaduje i obrovské zásobování, takže tato města spotřebují více než tři čtvrtiny všech přírodních zdrojů, které jsou na světě k dispozici. A samozřejmě vyprodukují neuvěřitelný objem odpadů, které zabírají místo, ohrožují přírodu a většinou se jich lidé zbavují ve spalovnách, píše časopis Respekt.

Odpadky se hromadily okolo měst až do sedmdesátých let minulého století, kdy ropná krize poukázala na potřebu energeticky šetrnějších technologií a co nejvyšší recyklaci materiálů. Na skládky odpadu se najednou začalo pohlížet jako na zdroj energie zcela ležící ladem. Dánská města Holstebro a Struter postavila svojí strategii na tom, že na jejich skládkách se hromadilo velké množství slámy a pilin. Ve spolupráci s firmou Vestkraft postavila zařízení, která ročně přemění 200 000 tun tohoto odpadu na elektrickou energii. Navíc popílek ze spalování spotřebují místní farmáři jako hnojivo a o škváru zase projevily zájem stavební firmy. Německý Ingolstadt zase dokázal proměnit nebezpečný metan, který vzniká na skládkách, na palivo pro speciální elektrárnu, která do místní sítě dodává 2376 MW. Další možností je využití organických odpadů na výrobu bioplynů, metoda vyvinutá švýcarskou firmou je známá pod jménem Kompogas.

Bojovat proti hromadění komunálního odpadu se rozhodly i metropole v rozvojových zemích. Řada z nich využívá pro větší efektivitu recyklace soukromé firmy nebo i jednotlivé sběrače. Překvapivě to není v žádném případě nesmyslný sociální plán, jak by se na první pohled zdálo. Například brazilské město Santos spočítalo, že zatímco městské podniky nedokázaly za měsíc vytřídit více než 200 tun odpadu, samostatní sběrači stihli za stejnou dobu shromáždit šestinásobný objem. Sociální rozměr však může recyklace odpadů plnit. Tuto cestu zvolila egyptská Káhira, která v rámci pomoci nejchudším obyvatelům zavedla program na sběr a třídění starých textilií a organizovaném kompostování bioodpadu a zpětný prodej zemědělcům jako kvalitní hnojivo. Nevládní organizace Worldwatch Institut varuje: 'Nákladní vozy, letadla a vlaky, dopravují stále větší množství potravin z venkova do měst. Značná část nutriční hodnoty, kterou obsahují, se tak nedostává zpět do zemědělské půdy, ale končí na skládkách.'

Zdroj: recyklace.net

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu