Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Skladba domovního odpadu

Znalost skladby domovního odpadu je důležité pro rozhodování obcí a měst o způsobech třídění především využitelných složek odpadů a způsobech nakládání se směsným (zbytkovým) komunálním odpadem. V praxi nelze stanovit jednoznačné ukazatele o skladbě domovních odpadů. Jejich složení se liší podle typů zástavby a závisí i např. na životním stylu a věkovém složení obyvatel, způsobu vytápění či vlastnictví zahrady.

Při odhadu skladby odpadu v obci je vhodnější, s ohledem na jednotlivé ukazatele, na základě dostupných znalostí určit podíly v jednotlivých typech zástaveb a následně provést výpočet skladby.

Důležitou charakteristikou je objemová hmotnost odpadů tzv. ”hustota odpadů”. Je to objem odpadů měřený za určitých podmínek. Objemová hmotnost se liší v jednotlivých fázích nakládání s odpady. Největší objem mají odpady při sběru. Následným lisováním ve svozovém autě se objem zmenšuje. Znalost objemu odpadů napomáhá při vytváření sběrné sítě, lze stanovit předpokládané množství sběrných nádob potřebných pro systém třídění odpadů, kapacitu třídící linky nebo dalšího zařízení pro využití nebo odstranění odpadů.

Je důležité vědět, že hmotnost při sběru závisí na stupni stlačení plastových lahví, papírových krabic a rozbití skleněných lahví. Stlačením plastů lze velmi výrazně ušetřit prostor sběrového kontejneru.

 


© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu