Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Češi třídí odpad podle toho, jak mají daleko ke kontejnerům

Většina českých domácností se hlásí k tomu, že třídí odpad. Dvě pětiny obyvatel tak činí pravidelně a třetina občas. Pětina se přiznala, že odpad netřídí vůbec. Značně to záleží na tom, jak daleko má člověk od bytu ke kontejnerům na tříděný odpad. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Factum Invenio, kterého se od začátku roku zúčastnilo 1053 respondentů.

Pokud jsou kontejnery do 50 metrů, třídí odpad pravidelně dokonce 57 procent lidí. Při vzdálenosti nad 200 metrů tak činí ale jen 34 procent respondentů.

V závislosti na místě bydliště třídí nejvíce odpad Pražané a lidé z malých obcí. Ochota třídit odpady roste podle průzkumu s dosaženým vzděláním. Zatímco mezi respondenty se základním vzděláním třídí odpady vždy jen 34 procent a nikdy to nedělá 30 procent dotázaných, mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi je 48 procent těch, kteří odpady třídí pravidelně a 12 procent je netřídí vůbec.

Také záleží na tom, jak jsou občané informováni. "Jde o vzájemně propojený vztah. Ti, kdo jsou dobře informováni, jsou odpovědnější k této problematice, a zároveň ti, kdo třídí, se o problematiku více zajímají," uvedl manažer společnosti Petr Megela.

Podle březnového (2004) průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění třídilo odpad dvě třetiny obyvatel. Naopak k tomu, že tak nečiní, se přiznalo 12 procent lidí.

Zdroj: www.ekolist.cz


© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu