Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

TEXTILNÍ ODPAD

Textilní odpad je součástí směsného komunálního odpadu. Jeho využití je velmi omezené. V současné době se město Plzeň sběru textilního odpadu jako samostatné složce KO nevěnuje. Textilní odpad je odstraňován současně s SKO z domácností uložením do popelnicových nádob, popřípadě do velkoobjemových kontejnerů. Oddělený sběr textilu zajišťuje Český červený kříž a Charita Česká republika, kteří na území města Plzně rozmístili kontejnery, a to jak v ulicích města, tak i ve sběrných dvorech. Do kontejnerů lze odkládat obnošené šatstvo, bytový textil, popř. čistá obnošená, ale nepoškozená obuv.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu