Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

STAVEBNÍ SUŤ

Stavební suť je odpad vznikající při stavební činnosti, rekonstrukci domů, bytů, či při demolici objektů. Pro svojí váhu nemůže být odstraňována jako běžný směsný komunální odpad, neboť dochází k poškozování nejen nádob, ale i vnitřku svozových vozů. Stavební suť můžete v omezeném množství odložit do velkokapacitních kontejnerů ve sběrných dvorech, nebo pro jeho likvidaci si lze objednat kontejner pro vlastní potřeby u oprávněné osoby, tj. u svozové firmy.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu