Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

OBJEMNÝ ODPAD

Objemným odpadem rozumíme odpad, který se pro svou velikost nevejde do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Mezi objemný odpad patří například starý poškozený nepoužitelný nábytek a jiná vybavení bytu, pneumatiky a další. Do objemného odpadu nepatří lednice, zářivky, stavební suť aj.

Objemný odpad lze odložit ve sběrných dvorech nebo do velkoobjemových kontejnerů za tímto účelem pravidelně přistavovaných na určitých místech. Harmonogram svozu velkoobjemového odpadu je možné nalézt zde. Často dochází k ukládání objemného odpadu vedle nádob na směsný komunální odpad či separovaný odpad v domnění, že ho svozová společnost odveze spolu s pravidelným svozem odpadu. Svozové vozy však nejsou ke sběru objemného odpadu uzpůsobeny. Zároveň je ukládáním odpadu mimo nádoby k tomu určené porušována Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu