Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Mezi složky komunálního odpadu patří i tzv. nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu není prováděn klasickým svozem, jako je to u  papíru, skla či plastu, ale právě pro své nebezpečné vlastnosti je sbírán ve sběrných dvorech a nebo při mobilních svozech.

Nebezpečný odpad se odkládá nejčastěji do červených nádob, nebo do nádob s červeným víkem. Pro sběr určitých druhů nebezpečných odpadů se používají specielní kontejnery a nádoby, které jsou vyrobeny tak, aby nedošlo k žádnému úniku odloženého nebezpečného odpadu.

Co patří mezi nebezpečné odpady?
Nebezpečný odpad má většina z nás v garážích, či v domácích dílnách. Mezi takové, které doma najdeme patří např. plechovky nebo hadry od barev, zbytky ředidel, žárovky, zářivky, staré autobaterie, olejové filtry, vyjetý motorový olej.

Kam s nimi?
Nebezpečný odpad patří jen a jen do sběrných dvorů a nebo je možné ho odevzdat při mobilním svozu, který je pravidelně pořádán za pomocí speciálně upravených vozů s nádobami určenými k odložení nebezpečných odpadů na předem stanovených místech. Datum a čas mobilních svozů se dozvíte na vývěsce či v informačním zpravodaji příslušného městského obvodu.

Nezapomeňte! Nebezpečný odpad nepatří ani na černou skládku, ani k sousedovi za zahradu. Važte si čistoty svého okolí a přírody před nežádoucím znečištěním, ba i poškozením. Pokud se setkáte s nezodpovědným spoluobčanem, nebuďte lhostejní ke svému okolí a řekněte mu, kam svůj odpad může odložit.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu