Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

PLAST

Hospodaření s plastovými odpady patří v současné době mezi velmi diskutovaná témata. Díky svým specifickým vlastnostem, jako např.  pevnosti, trvanlivosti, izolačním či antikorozním vlastnostem plasty stále více nahrazují klasické materiály jakými jsou sklo, papír, dřevo či dokonce kov. Po skončení své životnosti se však stávají problematickým odpadem, se kterým si příroda sama nedokáže poradit. Kromě omezování vzniku těchto odpadů se stává prioritou zejména jejich využívání jako významného zdroje druhotných surovin.

Plastové odpady tvoří významnou složku komunálního odpadu celkem 25 % až 30 % objemu těchto odpadů. Kvalita a množství separovaného plastu závisí především na motivaci občanů třídit odpad a také na finančních možnostech obcí a měst, které určují četnost vyvážení sběrných nádob, jejich umístění a objem. Vytříděný plast z nádob odváží svozová společnost, která většinou tento odpad dotřiďuje ve svém provozu, zmenšuje jeho objem (stlačením PET lahví) a po té odváží ke zpracovateli. U zpracovatele je opětovně přetříděn a tento se pak zpracuje na drť. Vzniklá drť se nadále upravuje čištěním a tepelným zpracováním do finálních produktů, kterými jsou například polyesterová vlákna, která se dále využívají při výrobě koberců, oděvů, tepelných izolací atd.

Jak třídíme plasty?

V Plzni, jako v ostatních městech, jsou k dispozici na třídění plastu nádoby o objemu 240 až 5 000 litrů žluté barvy. Při odkládání plastů do nádoby vždy dbáme na to, aby odkládaný plast měl co nejmenší objem a proto výrobky z plastů, pokud je to možné, zmačkneme nebo sešlápneme.  Do nádob na plasty odkládáme plastové lahve, kanystry od nápojů, PET lahve, plastové obaly od pochutin, kosmetických přípravků, pracích, čistících a avivážních prostředků, odnosné tašky, obalové folie, pytle, sáčky a další foliové materiály, plastové části domácích spotřebičů, hraček a nejrůznějších výrobků, části obalů a další výrobky z pěnového polystyrenu, stolní a kuchyňské náčiní z plastů, nádoby, přepravky, vědra, krabice od mléka, džusů či krabice Tetra Pack a další. Nádoby od poživatin, např. jogurty, by měly být zhruba omyté, aby nedocházelo k hnití jejich obsahu.

Do žlutých nádob na plasty nepatří podlahové krytiny, plastové tapety a textilie, materiály jako je molitan a pryž, elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi a všechny ostatní neplastové předměty, odpadové trubky z PVC a všechny výrobky z tohoto materiálu .


Jak se značí výrobky z plastů

 

 

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu