Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Sběrné dvory na území města Plzně

Na území statutárního města Plzně se nachází celkem 6 sběrných dvorů a 1 sběrné místo. Zde naleznete jejich seznam v rozdělení podle jednotlivých obvodů.

Další informace naleznete na stránkách společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

- Sběrný dvůr Úněšovská
Úněšovská ul.
323 00 Plzeň – Bolevec

100 m od zastávky autobusů č. 27, 30, 33, 40 Sídliště Košutka

Otevírací doba:

 
1.4. – 31.10.
1.11. – 31.3.
Pondělí
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Úterý
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Středa
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Čtvrtek
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Sobota
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Neděle
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Druhy odebíraných odpadů:

• papír a lepenka,
• sklo,
• plasty,
• nápojové kartony,
• kovy,
• textilní materiály,
• biologicky rozložitelný komunální odpad,
• objemný odpad,
• nebezpečný odpad,
• stavební odpad v množství do 1 m3 / osobu měsíčně
• a další komunální odpad dle katalogu odpadů uvedený ve skupině 20

Ceník SD Úněšovská

Kontakt na obsluhu SD:

• +420 720 967 647

další
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu