Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Zpoplatnění uložení pneumatik ve sběrných dvorech

Vzhledem ke skutečnosti, že pneumatiky jsou zařazeny dle katalogu odpadů do podskupiny 16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, nepatří tedy do skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru, jsou od 1. 1. 2017 na sběrných dvorech zpoplatněny, a to následujícím způsobem:

                                   - pneumatika z osobního automobilu 25,- Kč/ks

                                   - pneumatika z nákladního automobilu 100,-Kč/ks.

V roce 2016 získala oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k provozování kolektivního systému společnost Eltma, která umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Občané mohou pneumatiky bezplatně odevzdat na sběrných místech (pneuservisech), které uzavřely smlouvu se společností Eltma (seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách www.eltma.cz/sberna-mista). Tento bezplatný zpětný odběr není závislý na nákupu zboží či služeb a značce pneumatik.

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu