Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Využívejte sběrné dvory

Odložením objemného odpadu mimo určené místo (sběrný dvůr, mobilní svoz objemného odpadu) dochází ke zvyšování nákladů na městský systém nakládání s komunálním odpadem.

 

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu