Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Vysloužilé elektrospotřebiče můžete odevzdat i v Liticích

V Městském obvodu Plzeň 6 – Litice je nově zřízena možnost odevzdávat nepotřebné elektrospotřebiče, které již dosloužily. V těsné blízkosti sběrného místa ve Dvorské ulici je občanům k dispozici kontejner, kde mohou zdarma tento odpad odložit. Kontejner byl pořízen díky spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, a.s., který v rámci Motivačního programu 2022 poskytl odměnu ve výši téměř 52 tis. Kč. Nárok na získání tohoto příspěvku město získalo díky nemalému množství elektrospotřebičů nashromážděných na sběrných dvorech na území statutárního města Plzně.

Děkujeme, že třídíte odpad! A děkujeme společnosti ELEKTROWIN, a.s. za jejich podporu.

OŽP MMP, 16. 5. 2022

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu