Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Vážení občané, prosíme, pomozte nám


Hnědé nádoby (o objemu 240l), které jsou součástí stanovišť s nádobami na tříděný odpad, jsou svou kapacitou primárně určené na kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky od brambor, cibule apod.). Neodkládejte do hnědých nádob ani vedle nádob Váš odpad ze zahrad! Tyto nádoby, i kdybychom zajistili jejich větší počet a nebo navýšili frekvenci vývozu, nemohou pojmout veškerý odpad vznikající na Vašich zahradách!


Velký odpad ze zahrad dávejte buď do velkokapacitních kontejnerů (harmonogramem daná místa v určitý den) nebo na sběrný dvůr, který je otevřen každý den vyjma státních svátků, to od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00.


Nechcete nikam jezdit, převážet odpad? Nevadí, objednejte si vlastní nádobu na bioodpad se svozem na zavolání. Je to jednoduché, při zaplnění nádoby zavoláte společnosti Čistá Plzeň a do cca 3 dnů Vám nádobu vyvezou. Jeden takový svoz vč. likvidace odpadu Vás vyjde na 90,- Kč bez DPH (vlastní nádobu dostanete zdarma). Více informací k této službě se dozvíte na 800 44 11 11 nebo info@cistaplzen.cz.


Úplně nejlepší varianta, jak naložit s biologickým materiálem ze zahrad, je zpracovat ho přímo v místě jeho vzniku, tedy přímo na Vaší zahradě, a to formou kompostování či mulčování. Pořízení kompostéru není tak finančně nákladná záležitost z pohledu ostatního vybavení pro potřeby údržby Vašeho rodinného domu.


Děkujeme Vám.

© OŽP MMP

12. 8. 2021

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu