Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Uzavření sběrného dvora ul. Úněšovská od 7.2.2020

Vážení občané,

z technických důvodů bude ve dnech 7. až. 16. února 2020 uzavřen sběrný dvůr v Úněšovské ulici. Bude prováděna nutná oprava inženýrských sítí, komunikací, oplocení, výměna buňky atd.

Po dobu rekonstrukce prosím využívejte ostatních sběrných dvorů na území města Plzně, například v ul. Edvarda Beneše, v ul. Jateční či SD Vejprnická.

Konec uzávěrky je předpokládaný a může být změněn s ohledem na klimatické podmínky.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu