Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Umíte správně třídit? Nejčastější chyby při třídění odpadů

Třídit odpad se zdá být jednoduchou až banální záležitostí, nicméně často se nevědomky dopouštíme chyb, které Vám nyní osvětlíme.

1. mýtus: drobné elektro patří do směsného odpadu

Vysloužilý mobilní telefon, notebook, kalkulačka, žehlička či elektronická hračka patří do červeného kontejneru Asekol, kterých se po Plzni nachází cca 60 ks. Spotřebiče vhozené do těchto kontejnerů putují přímo na speciální linku, kde se bezpečně rozeberou a až z 90 % zrecyklují. Do červených kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 x 50 cm, ty větší lze zdarma odevzdat na sběrném dvoře.

       

   2. mýtus: papír jako papír

Papírové obaly od vajíček nebo ruličky od toaletního papíru jsou sice vyrobeny z papíru, ale již z tolikrát recyklovaného, že další zpracování již není možné. Jedná se tedy o konečný produkt, který  patří do popelnice na směsný komunální odpad, kam mimo jiné patří i použité či jinak znečištěné papírové kapesníky či utěrky. Totéž platí i pro dětské pleny.

3. mýtus: polystyren do plastu nepatří

Naopak polystyren do žlutých nádob na sběr plastu patří. Neplatí to pouze pro polystyrenové obaly od jídla (pokud jsou znečištěny) a stavební polystyren se zbytky omítky. Toto je stavební odpad, který by měl končit na sběrných dvorech.

                                               

4. mýtus: tuba od zubní pasty a obaly od brambůrků patří do plastů

Obaly od zubních past nejsou zcela plastové - v tubě se ukrývá vrstvička hliníku, a tak by neměla skončit v kontejneru na plasty, ale ve směsném odpadu. A co obaly od brambůrků? Dojedli jste v poslední době brambůrky a chystali jste se obal vyhodit? Zamysleli jste se někdy, kam vlastně tento obal patří? Pokud je vnitřní strana obalu stříbrná, zkontrolujte, zda je na obalu symbol trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP. Pokud ano, můžete jej bez obav vyhodit do plastů. Pokud ne, patří do směsného odpadu. Totéž platí i pro další obaly, např. od sušenek apod.

               

5. mýtus: zrcadlo je sklo

Zrcadlo, stejně jako tuba od zubní pasty, obsahuje vrstvu kovu, a proto by nemělo končit v zeleném kontejneru na sklo. Zrcadlo vyhoďte buď do popelnice na směsný odpad a nebo odvezte na sběrný dvůr. Do kontejneru na sklo dále nepatří keramika, porcelán, autosklo nebo varné sklo.

                                                    

6. mýtus: kelímky je nutné vymývat a víčka odšroubovat

Uzávěry a etikety není nutné od lahví oddělovat, odstraňují se až následně pro drcení a praní materiálu. Ovšem důležité je PET lahev sešlápnout, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Stejně tak není nezbytné zbavovat papíry kancelářských svorek, jelikož je v papírnách vyndávají magnetické separátory. Rozšířená je také fáma o nutnosti vymývání kelímků od jogurtů nebo pomazánek. Plast se po dotřídění a rozdrcení pere a přitom se zbaví zbytků potravin a nečistot. Zběžným vypláchnutím kelímků ale určitě nic nezkazíte.

                                                   

   

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu