Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Svoz biologicky rozložitlených komunálních odpadů v roce 2019

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území města Plzně formou velkokapacitních kontejnerů v roce 2019 začne dne 18. 3. 2019.

Oproti roku 2018 došlo k několika provozním změnám:

1) Zrušeno stanoviště Střední - u garáží (MO1)

2) Přidáno stanoviště Mikulovská x Pálavská (MO1) - s účinností od 3. 5. 2019

3) Zrušeno stanoviště Jiráskovo náměstí (MO2)

4) Stanoviště Dvorská a Cihlářská nahrazena SM Litice (MO6)

5) Přesun stanoviště Žofie Podlipské na křižovatku ulic K. Světlé x Libušina (MO1)

6) Přesun stanoviště  Domažlická x Zátiší na křižovatku ulic Chotěšovská x Na Souvrati (MO3)

7) Přesun stanoviště Zborovská x Radobyčická cesta na křižovatku ulic Říjnová x Srpnová (MO3)

8) Změna týdne přistavení kontejneru na stanovišti K. Světlé x Libušina ze sudého týdne na lichý týden (MO1)

9) Změna týdne přistavení kontejneru na stanovišti Schwarzova x Družstevní ze sudého týdne na lichý týden (MO3)

10) Změna týdne přistavení kontejneru na stanovišti Zářijová x Dubnová z lichého týdne na sudý týden (MO3)

Aktualizovaný harmonogram přistavování kontejnerů (vč. vyznačených změn - červeně) naleznete zde:

Ostatní náležitosti systému svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu zůstávají neměnné, viz zde.

 

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu