Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Sběrné nádoby na kovový odpad

Statutární město ve spolupráci se společností Čistá Plzeň, s.r.o. nově osadilo do vybraných ulic města Plzně v rámci pilotního projektu celkem 8 nádob na sběr kovových odpadů, zejména kovových obalů (plechovky, víčka, zátky apod.). Kontejnery poskytla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Umístění nádob:

1) Městský obvod Plzeň 1 (Sokolovská 60)

2) Městský obvod Plzeň 1 (Žlutická 60)

3) Městský obvod Plzeň 1 (Plaská 53)

4) Městský obvod Plzeň 1 (alej Svobody - u úřadu ÚMO1)

5) Červený Hrádek (Křivá x Červenohrádecká)

6) Radčice (Družstevníků x Jilmová)

7) Malesice (sběrné místo vedle hřbitova)

8) Lhota (sběrné místo na dvoře úřadu ÚMO10)

V rámci pilotního projektu bude prověřeno využívání nádob v různých typech zástavby. V případě pozitivních zkušeností, budeme počet nádob navyšovat, a to už na celém území města.

Proč začít třídit kovové obaly?
Zdánlivě to může vypadat, že se v domácnosti tyto odpady vyskytují pouze zřídka, ale opak je pravdou. Zkuste tyto odpady poctivě měsíc třídit. Sami zjistíte, že to není zanedbatelné množství, rozhodně ne hmotnostně. Předností kovu je jeho 100% recyklovatelnost. Z nápojové plechovky může být za pár měsíců plechovka nová. Pozitivní ekologické dopady recyklace kovů jsou obrovské.

Co a jak můžu třídit?
Do nových kontejnerů na kovy patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (např. kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče atd.). I zde platí zásada minimalizace objemu. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat žádných obalech (sáčcích ani krabičkách). Vhazovat je třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu