Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Sběrné nádoby na kovový odpad

Statutární město ve spolupráci se společností Čistá Plzeň, s.r.o. osadilo do vybraných ulic města Plzně v rámci pilotního projektu celkem 14 nádob na sběr kovových odpadů, zejména kovových obalů (plechovky, víčka, zátky apod.). Kontejnery poskytla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Ilustrační foto

Umístění nádob:

1) Městský obvod Plzeň 1 (Sokolovská 60)

2) Městský obvod Plzeň 1 (Žlutická 60)

3) Městský obvod Plzeň 1 (Plaská 53)

4) Městský obvod Plzeň 1 (SD Úněšovská)

5) Městský obvod Plzeň 2 (nám. Generála Píky 8) 

6) Městský obvod Plzeň 3 (Lábkova 67)

7) Městský obvod Plzeň 3 (Družstevní 14)

8) Městský obvod Plzeň 3 (SD v ul. E. Beneše)

9) Městský obvod Plzeň 4 (Ke Kukačce 46)

10) Městský obvod Plzeň 4 (V Malé Doubravce x Staniční)

11) Městský obvod Plzeň 4 (Křivá x Červenohrádecká)

12) Městský obvod Plzeň 7 (Družstevníků x Jilmová)

13) Městský obvod Plzeň 9 (sběrné místo vedle hřbitova)

14) Městský obvod Plzeň 10 (sběrné místo na dvoře úřadu ÚMO10)

Umístění nádob

V rámci pilotního projektu bude prověřeno využívání nádob v různých typech zástavby. V případě pozitivních zkušeností, budeme počet nádob navyšovat, a to už na celém území města.

Proč začít třídit kovové obaly?
Zdánlivě to může vypadat, že se v domácnosti tyto odpady vyskytují pouze zřídka, ale opak je pravdou. Zkuste tyto odpady poctivě měsíc třídit. Sami zjistíte, že to není zanedbatelné množství, rozhodně ne hmotnostně. Předností kovu je jeho 100% recyklovatelnost. Z nápojové plechovky může být za pár měsíců plechovka nová. Pozitivní ekologické dopady recyklace kovů jsou obrovské.

Co a jak můžu třídit?
Do nových kontejnerů na kovy patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (např. kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče atd.). I zde platí zásada minimalizace objemu. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat žádných obalech (sáčcích ani krabičkách). Vhazovat je třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

Aktualizováno dne 20. 11. 2020

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu