Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Sběr jedlých tuků a olejů z domácností - pilotní projekt

Dovolte, abychom Vás informovali o novince, kterou jsme připravili na části území Městského obvodu Plzeň 3 ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 a společností EKO-PF.

Jedná se o pilotní projekt nádobového sběru použitých jedlých tuků a olejů z domácností, kterým chceme ověřit zájem ze strany občanů. Od 8. 6. 2020 budou na níže uvedených místech umístěny nádoby na sběr tohoto druhu odpadu. Celkem se jedná o 13 ks speciálních zelených popelnic (o objemu 240l) na použité kuchyňské tuky a oleje z domácností.

Zavedením sběru tohoto odpadu pomůžeme hned na několika místech. Použité tuky a oleje z kuchyní často končí v dřezu nebo WC, kde následně dochází k postupnému ucpávání potrubních systémů jak přímo v domácnostech, tak i ve veřejné kanalizační síti. Nesprávné je také vylévat použité tuky a oleje do kompostů, trávníků, zeleně či do nádob na směsný odpad (popelnice).

Postup je jednoduchý: použitý vychladlý kuchyňský olej či tuk je potřeba přelít do PET lahve, popř. jiného pevného plastového obalu, pevně uzavřít a odhodit do speciální popelnice označené ke sběru použitých tuků a olejů (horním vhozovým otvorem). Nelze je tedy přímo lít do sběrné nádoby!

                         

Do nádoby patří takzvaný kuchyňský olej, nikoliv např. vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!

Sběrná místa (jsou součástí stanovišť ostatního tříděného odpadu) vč. orientačního mapového podkladu, kde lze použité tuky a oleje v PET lahvích odložit:

1. Baarova 9

2. Majerova 7

3. Politických vězňů 27

4. Dvořákova 45

5. Máchova 20

6. Šimerova 5

7. Skupova 45

8. U Borského parku 24

9. Heyrovského 60

10. Mandlova 9

11. Heyrovského 46

12. Schwarzova 32

13. Družstevní 14

              

Pro shrnující informace je zde k dispozici informační letáček.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu