Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Registrace k poplatku za komunální odpad

Registrace k poplatku za komunální odpad

Od 1. září letošního roku se v Plzni výrazně změní systém nakládání s komunálním odpadem od občanů, nově bude svoz odpadu organizovat město. Vyhláškou statutárního města Plzně o poplatku za komunální odpad je vlastníkům nemovitostí na území města Plzně a společenství vlastníků jednotek stanovena registrační povinnost od 1. června 2015 do 31. července 2015. Tu majitelé nemovitostí či společenství vlastníků jednotek splní tím, že vyplní a doručí formulář k registraci poplatku za komunální odpad.

Každý vlastník nemovitosti či společenství vlastníků jednotek si sám na základě vlastního uvážení volí velikost nádoby a četnost jejího odvozu, přihlíží přitom k počtu osob bydlících v dané nemovitosti. Po podání vyplněného formuláře obdrží vlastník nemovité věci či společenství vlastníků jednotek od Magistrátu města Plzně rozhodnutí, ve kterém budou potvrzeny jím podané informace. Veškeré uvedené údaje si tak bude možné zkontrolovat.

Dokud nebude splněna registrační povinnost, není možné přistavit sběrnou nádobu k nemovité věci. Nádobu na sběr a svoz tzv. zbytkového odpadu (černou nádobu) přistaví společnost Čistá Plzeň, s.r.o. nejpozději následující den po posledním svozu současné nádoby. V případě, že tento údaj nebude v registračním formuláři vyplněn, pak bude sběrná nádoba přistavena k 1. září 2015.

Platba za odpad bude splatná vždy do 15. května a 15. listopadu daného roku.

Další informace jsou k dispozici i na webu Čistá Plzeň.

 

Ilustrační obrázek

převzato z webu www.plzen.eu

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu