Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Použité baterie by měli brát zpět všichni prodejci

Od soboty 19. 9. 2009 budou muset výrobci a dovozci baterií zajistit, aby prodejny, kde se baterie a monočlánky prodávají, je také odebíraly zpět od zákazníků. Vyžaduje to novela zákona o odpadech, která nabývá účinnosti. Do českého práva norma zavádí evropskou směrnici, která ukládá členským státům zajistit do roku 2012 sběr alespoň čtvrtiny použitých baterií a akumulátorů. Do roku 2016 to má být alespoň 45 procent. V Česku se podle údajů k předloňskému roku sbíralo necelých devět procent baterií.

Výrobci budou nově muset zajistit na vlastní náklady zpracování odpadních baterií a akumulátorů. Jejich spalování je zakázáno. Povinností výrobců také bude zajistit, aby se na každé baterii s obsahem těžkých kovů objevil symbol použité chemikálie. Sběrné dvory v obcích budou muset být vybaveny pro zpětný odběr použitých akumulátorů.

Novela také zpřísňuje limity obsahu kadmia a rtuti při výrobě baterií a akumulátorů. Prodávat se budou moct jenom baterie, které mají nižší obsah těžkých kovů. Novela naopak ruší povinnost výrobce předat odběrateli technickou dokumentaci prokazující splnění požadavků pro uvedení baterií nebo akumulátorů na trh.

Součástí novely je také osvobození od ekologického poplatku při registraci staršího ojetého auta pro vybrané motoristy. Týkat se to má například těžce zdravotně postižených nebo lidí, kteří převádějí automobil kvůli dědictví nebo vypořádávají majetek po rozvodu. Nově nebudou nemuset platit poplatek majitelé historických vozidel zapsaných ve zvláštním registru.

Ekologické poplatky při registraci staršího auta nebo při jeho první registraci u dovezeného vozu se platí od letošního roku. Vztahují se na auta, která neplní emisní normu Euro 3 a vyšší, a činí od 3000 do 10 000 korun. Podle dřívějších údajů Sdružení automobilového průmyslu se to dotýká více než poloviny všech osobních aut v Česku, tedy přibližně 2,5 milionu vozů. Vybrané peníze jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a sloužit mají k likvidaci autovraků.

Zdroj: Ekolist

21.9.2009

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu