Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Díky Vám, obyvatelům města Plzně,  se můžeme v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 648,14 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,71 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel našeho města vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 7 734,81 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2975 ks.

Nebylo nutné vytěžit 379 982,21 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 14 211 krát.

Došlo také k úspoře 3 911 612,94 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 3 911 613 krát.

Podařilo se recyklovat 372 818,01 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 15 280 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 13 158,94 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 23 393 681 € mincí, nebo 16 255,67 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1 083 712 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci ocenil 4 832,00 Kč ze svého motivačního programu.

OŽP MMP, 26. 3. 2021

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu