Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Omezení provozu sběrných dvorů v průběhu léta

Chtěli bychom upozornit všechny občany na plánovanou letní uzávěru sběrných dvorů. Prosíme Vás, abyte v případě uzávěry, využili jiný sběrný dvůr. Uzavřen je vždy pouze jeden sběrný dvůr, zbylé tři zůstávají otevřeny standardním způsobem.

Podrobnější informace o otevírací době a umístění sběrných dvorů na území města Plzně naleznete na adrese https://www.cistaplzen.cz/o-odpadu-v-plzni/sberne-dvory.

OŽP MMP, 19. 7. 2022

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu