Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Novela odpadové vyhlášky

Zastupitelé města Plzně schválili v listopadu 2019 novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole. Od ledna 2020 budou platit pro majitele nemovitostí nové sazby. Ty sice poplatek za svoz odpadu zvýší, ale zákazníci budou platit zhruba tolik, kolik platili za svoz odpadu v letech 2009 až 2014, tedy než byl zaveden celoměstský systém nakládání s komunálním odpadem. Důvodem nyní schválené úpravy je narovnání cenotvorby na úroveň roku 2020 oproti výdajům na celoměstský systém. Odpadů se týkají i další změny. Město rozšíří oblasti, v nichž mají majitelé nemovitosti povinnost uklidit svou popelnici do objektu do 24:00 hodin téhož dne od jejího svozu. Opatření má zvýšit čistotu ulic, což se osvědčilo již v nejužším centru města.

Město rozšíří oblast, v níž je povinnost majitelů nemovitosti odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne. Dosud tato oblast platila pro centrální část města a její přilehlé okolí, nově přibydou od ledna 2020 AmerickáRoudná, od ledna 2021 Petrohrad – sever a od ledna 2022 Petrohrad – jih Plzeň Jižní Předměstí. Jedná se o území, v němž je vysoká frekvence chodců na chodnících, a umístění sběrných nádob ztěžuje užívání chodníků a také zhoršuje čistotu ulic. Zavedení této povinnosti v centrální části ukázalo, že právě nádoby na ulici, chodnících, v komunikacích jsou základem černých skládek. Úklidem nádob se zvýšila čistota v ulicích i komfort pohybu po chodníku. Cílem je mít veřejný prostor sloužící všem občanům, čistý a uklizený, nikoliv veřejný prostor sloužící popelnicím.

Další změna se týká povinnosti třídit komunální odpad i v případě jedlých tuků a olejů. Připravovaná novela zákona o odpadech stanovuje obcím povinnost zajistit nádoby i pro tento druh komunálního odpadu. Plzeň tuto skutečnost zajištuje již teď prostřednictvím sběrných dvorů.

Každý Plzeňan může dále jedenkrát za měsíc odvést do sběrného dvora do jednoho metru krychlového stavebního materiálu zdarma, podmínkou je, aby suť byla „čistá“ bez nebezpečných odpadů, jako jsou azbest a izolační materiály.

Znění odpadové vyhlášky lze nalézt zde ("Související právní předpisy").

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc platný od ledna 2020:

objem nádoby

(v litrech)

frekvence svozu (počet za rok)
264252104156
1x za 14 dníkombinovaný1x za týden2x za týden3x za týden
120134202222466689*
2402443344258231109
66055776196818192609
11007351008128322953612

* Tuto četnost nádoby 120l lze využít na vymezeném území dle Přílohy č. 3 k obecně závazné vyhlášce města Plzně č. 5/2014, ve znění pozdějších vyhlášek.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu