Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si statutární město Plzeň vybralo ke spolupráci kolektivní systémy ASEKOLELEKTROWIN. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, může být celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, snižuje se okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů a recyklace pokrývá i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Za rok 2021 bylo vámi odevzdáno celkem 865 167 kg elektrozařízení, na každého obyvatele tak připadá 4,94 kg vysloužilých spotřebičů.

Konkrétně díky tomuto množství se podařilo uspořit:

·         6 300,15 MWh elektřiny,

·         606 327,53 litrů ropy,

·         snížili jsme emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 8 236,23 tun.

 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

 

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

OŽP MMP, 16. 5. 2022

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu