Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Elektrowin - Motivační program 2021

Vážení občané města,

dovolte nám touto cestou Vám poděkovat za množství vytříděných vysloužilých elektrozařízení a elektrospotřebičů, kterým jste prostřednictvím sběrných dvorů města Plzně umožnili recyklaci.

Vlastní recyklace elektroodpadu probíhá ve specializovaných zařízení následujícím způsobem. První krokem je separace jednotlivých materiálů, jako jsou plasty, sklo, kovy a elektrosoučástky (tento krok se provádí buď ručně a nebo strojně). Tyto materiály poté putují k dalšímu zpracování. Odpad, který nelze již dále zpracovat, se většinou pálí ve spalovnách. Díky recyklaci elektroodpadu se zamezuje nutnosti těžit nové suroviny, jedná se tedy o velmi záslužnou práci z pohledu životního prostředí. Na celý proces recyklace jsou samozřejmě potřeba stroje a dostatek energie, i přesto je recyklace elektrozařízení velmi důležitá a prospěšná.

V prvních polovině roku 2021 bylo díky Vám předáno společnosti Elektrowin a.s. celkem 246,87 t elektroodpadu, za který jsme pořídili díky Motivačnímu programu 2021 společnosti Elektrowin a.s. kamerový zabezpečovací systém na sběrném dvoře v ul. Úněšovská v celkové hodnotě 100 tis. Kč.

Děkujeme že budete i nadále třídit odpad, a to nejen ten elektroodpad. Třiďte odpad, má to smysl.

OŽP MMP, 11. 10. 2021

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu