Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Aktuální informace: Otevření sběrných dvorů a velkokapacitních kontejnerů

Na základě opatření vlády, které umožňuje občanům odkládat odpad a využívat obdobných zařízení, město Plzeň prostřednictvím odpadové společnosti Čistá Plzeň otevře všechny sběrné dvory na území města od 8. 4. 2020 včetně sběrných míst v okrajových částech města. 

 

Sběrné dvory budou otevřeny za podmínky, že do prostoru dvora je možné vpustit pouze 2 vozidla s ohledem na současný nouzový stav. Dále je nutné dodržovat minimální vzdálenosti 2 m od další osoby a to zejména při vykládce odpadu. Podmínkou vstupu je samozřejmě zakrytí úst a nosu a ochranné rukavice. Je zapotřebí respektovat pokynů pracovníků dvora, v případě nedodržování pokynů má obsluha právo vykázat návštěvníka ze sběrného dvora.

 

Pracovní doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr ul. Edvarda Beneše, ul. Úněšovská, ul. Jateční Po – Ne 9-12, 13-18 hod. (státní svátky zavřeno).

Ostatní sběrné dvory a sběrná místa viz: http://cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/sberne-dvory/

 

Dále je obnoven svoz biologického odpadu a objemného odpadu na území města pomocí velkokapacitních kontejnerů.  Umístění a harmonogram v původním rozsahu viz  http://cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/velkoobjemove-kontejnery-a-mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu/ 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu