Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Plzeňské komunální služby s.r.o.

Společnost "Plzeňské komunální služby s.r.o." byla založena městem Plzní v roce 2008.

Tato organizace má na základě smlouvy s městem za úkol zavést a organizovat celoměstský systém nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu s výjimkou odpadů z čištění veřejných kamunikací a prostranství, odpadů z údržby veřejné zeleně, hřbitovů, odpadů z čištění kanalizací, kalů, septiků a žump a odpadů odložených do košů na psí exkrementy.

Celoměstský systém uvede stav nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně zcela do souladu s platnou legislativou ČR a umožní rozvoj služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady i na malých městských obvodech na stejné úrovni jako na ostatních obvodech města Plzně.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti www.pksluzby.cz

© 2016 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu