Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Představujeme se

Kdo jsme

Odborné pracoviště zabývající se odpadovým hospodářstvím města Plzně v rámci samosprávných činností obce, které je začleněné do Odboru životního prostředí, Magistrátu města Plzně.

Naše činnost

  • komplexně zajišťuje výkon samosprávných činností v oblasti odpadového hospodářství
  • zajišťuje činnost městského odpadového hospodáře
  • zajišťuje zpracování koncepčních materiálů, přípravu vyhlášek města a usnesení RMP a ZMP pro danou oblast (zejména plánu odpadového hospodářství města zajišťuje koordinaci spolupráce mezi městskými obvody a svolávání koordinačních schůzek se zástupci městských obvodů v řízené oblasti,
  • zajišťuje odborné konzultace ohledně odpadového hospodářství pro odbory Magistrátu města Plzně, úřady městských obvodů, organizace zřízené městem Plzní a pro organizace, které pracují s odpady na území města,
  • spolupracuje při tvorbě technické a digitální mapy města Plzně,
  • přípravuje projekty ekologické výchovy občanů se zaměřením na řízenou oblast
  • spolupracuje při přípravě a realizaci kontrol

 

Kde nás najdete

V budově Magistrátu města Plzně  v Kopeckého sadech 11, ve II. patře, kancelář č. 208 a 223.

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu