Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

KOVOVÝ ODPAD

Mezi kovový odpad se řadí složky tříděného komunálního odpadu, jako je železný šrot, veškeré kovy z domácností (vč. plechovek od potravin, nádob od kosmetiky) barevné kovy apod. Výkup této suroviny provádí Západočeské sběrné suroviny a.s. a řada soukromých sběren v Plzni. Kovový odpad odebírají i sběrné dvory a k jejich sběru dochází i při mobilním svozu velkoobjemového odpadu.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu