Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

ELEKTROODPAD

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak musí finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Na základě výše uvedené novely je u některých druhů zboží účtován poplatek PHE (poplatek za historický elektroodpad) jako zvláštní položka na účetním dokladu. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Vedle toho zákazníci mají možnost zbavit se ZDARMA starých elektrospotřebičů tím, že je odevzdají ve sběrném místě. Maloobchodní prodejci nemají povinnost staré elektrospotřebiče svým zákazníkům odebírat, jsou však povinni informovat kupujícího o nejbližším sběrném místě. Zákazníci mají také možnost vyhledat si seznam sběrných míst na internetových stránkách společnosti Elektrowin.

Na území města Plzně zpětný odběr těchto spotřebičů funguje ZDARMA ve všech sběrných dvorech města. Další způsob, jak se zbavit drobného elektrozařízení a baterií, je odložení tohoto odpadu do kontejnerů, které najdete v ulicích města. Jedná se o kontejnery společnosti ASEKOL.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu