Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

NÁPOJOVÉ KARTONY

Obal od džusu, smetany či trvanlivého mléka. To je nápojový karton, lidově nazývaný "tetrapak". Tento obal se nejčastěji skládá ze tří různých materiálů: papírového kartonu, plastové (polyethylenové) folie a hliníkové folie v několika vrstvách. Díky tomuto složení nabízejí výrobcům mnoho výhod, jedná se o lehké a dobře skladovatelné obaly, do kterých nemá přístup vzduch ani světlo. Zároveň jde o materiál dobře recyklovatelný, ale je potřeba ho správně vytřídit. Prázdný karton stačí vypláchnout vodou, stlačit a i s víčkem vyhodit do kontejneru. V Plzni je nápojový karton sbírán společně s plasty do žlutých kontejnerů. Obsah kontejnerů svozová auta odvezou na dotřiďovací linky, kde pracovníci u pásu oddělí plast a nápojové kartony. Ty jsou následně lisovány do balíků a odváženy k finálnímu zpracování. Z nápojových kartonů se získává velmi kvalitní dlouhé papírové vlákno.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu