Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Třídění odpadů

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Po vytřídění všech složek komunálního odpadu, se kterými se můžete seznámit v předchozích kapitolách, nám z komunálního odpadu zůstane zbytek odpadu, kterému říkáme směsný komunální odpad (dále jen SKO). SKO odkládáme do černých plastikových nádob o objemu 120 až 1 110 litrů, které si volí vlastníci nemovitých věcí společně s požadovanou frekvencí svozu, tak aby byla kapacita nádob úměrná počtu osob zdržujících se v domě či bytu a nedocházelo k přeplňování nádob a odkládání odpadu mimo ně. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014 jsou stanoveny doporučené objemy pro výpočet velikosti sběrné nádoby:

Druh objektu
Doporučený dostatečný objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby
osoba a den
osoba a týden
bytové domy – sídlištní zástavba
5 - 7 litrů
35 - 49 litrů
bytové domy – ostatní
4 - 6 litrů
28 - 42 litrů
rodinné domy
4 litry
28 litrů

V žádném případě do nádob na SKO neodkládáme složky odpadu, které se dají třídit a nepatří sem ani uhynulá domácí zvířata.

předchozí
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu