Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Vlastní popelnice na bioodpad

Nevíte, jak naložit se svým bioodpadem ze zahrady? Nemáte vlohy či chuť na kompostování? Máte to na sběrný dvůr či ke stacionárnímu velkokapacitnímu kontejneru na bioodpad daleko?

Nevadí, existuje pro Vás další možnost, a sice pořídit si vlastní popelnici na bioodpad, kterou si umístíte na Vaši zahradu a můžete bioodpad třídit přímo u Vás doma.

Hnědou nádobu o objemu 240l získáte navíc zcela zdarma, hradí se pouze vlastní svoz a likvidace bioodpadu. Zároveň se nemusí nastavovat pravidelná frekvence vývozu odpadů, ale lze si zajistit tzv. svoz na zavolání - tzn. jakmile se kapacita nádoby bude blížit své hranici, zavoláte na tel. číslo 800 44 11 11 a jednoduše si svoz nádoby objednáte. Cena jednoho takového svozu je 90,- Kč bez DPH.

Tuto komerční službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, s.r.o.

V měsíci říjnu 2020 probíhá informativní kampaň na tuto službu prostřednictvím billboardů, které jsou k vidění v různých částech našeho města, viz snímky níže.

 

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu