Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně (2017 - 2026)

Statutární město Plzeň je povinno jako původce odpadů zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Plán odpadového hospodářství statutárního města musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje a jeho změnami.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně je k dispozici zde.

© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu