Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Obnova odpadkových košů

Na území statutárního města Plzně probíhá od března 2017 postupná obnova odpadkových košů. Aktuálně došlo k výměně košů v městském obvodu Plzeň 1, nových košů se dočkala  celá oblast Vinic a část území Lochotín.

Obnova má za cíl jednak nahradit poškozené a nevyhovující odpadkové koše za nové, ale zároveň postupně sjednotit typy používaných nádob na celém území města. Nově budou proto osazovány pouze dva druhy odpadkových košů s logem společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., která zajišťuje jejich obsluhu, a sice betonový (určený především do historické a urbanisticky významné zástavby) a plastový. Plastové koše budou připevněny na zabetonované tyčky nebo bude využit stávající mobiliář města, jako jsou např. pouliční lampy, zábradlí apod. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebude docházet k převracení košů, zároveň jsou konstruovány tak, aby nedocházelo k rozfoukání vhozeného odpadu, neboť oba typy disponují zmenšenými či jinak zabezpečenými vhozy, které však bez problémů umožní občanům odložit drobný odpad.

Při obnově bude kladen důraz na zachování aktuálního počtu košů nacházejících se na daném území, v některých případech bude docházet k navyšování (nová výstavba, nedostatečná kapacita v lokalitě, apod.).

V další etapě dojde k výměně odpadkových košů na území městského obvodu Plzeň 2-Slovany, v centrální části statutárního města Plzně a postupně ve všech městských obvodech.

© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu