Magistrát města Plzně

Technický úřad

Odpady

Vážení spoluobčané, vítáme Vás na našich webových stránkách!

Hlavním účelem a smyslem zřízení těchto stránek je ucelené a aktivní podávání informací v oblasti nakládání s odpady v našem městě.

Rádi uvítáme z Vaší strany každý podnět, který bude přínosem pro zkvalitnění těchto stránek.

Více informací o odpadech na území města Plzně, jako např. seznamy sběrných dvorů najdete v sekci "Město a odpady".

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

Aktuality:

Den otevřených dveří společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

Společnost Čistá Plzeň, s.r.o. Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se koná 5. června 2016 od 10.00 do 16.00 hodin.Více

Neznalost právních předpisů neomlouvá, aneb i vyhláška města Plzně se musí dodržovat

Dne 1. 9. 2015 vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním…Více

Aktualizace stránek

Prosím omluvte částečnou zastaralost informací na těchto internetových stránkách. Na jejich aktualizaci se postupně pracuje.Více

Starší aktuality

© 2016 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu